Zarządzanie marketingowe to przede wszystkim analizowanie sytuacji na rynku towarów i usług, a także przygotowywanie strategii sprzedaży i promocji w oparciu o bogatą wiedzę dotyczącą procedur i narzędzi menedżerskich. Znajomość warunków makro- i mikroekonomicznych gospodarki rynkowej pozwala w znacznym stopniu przewidzieć zachowania klientów i sprzedawców, a co za tym idzie popyt i podaż. Kuni-mini z zakresu zarządzania marketingowego to przyswajanie sobie umiejętności  wnikliwej analizy bieżącej sytuacji i wyciągania z niej wniosków i prognoz, tworzenia adekwatnych planów biznesowych i praktycznych kalkulacji w sferze finansowej.

Najczęściej wykładane przedmioty:
podstawy ekonomii menedżerskiej, wstęp do organizacji i zarządzania, e-marketing, zarządzanie działem sprzedaży, strategiczne planowanie marketingowe, public relations, potrzeby i zachowania nabywców biznesowych, kształtowanie marki, prognozowanie sprzedaży, metody i techniki reklamy, marketing międzynarodowy, negocjacje w biznesie, planowanie badań marketingowych, zarządzanie zespołem;

Po studiach:
Absolwent zarządzania marketingowego może szukać zatrudnienia jako:
- pracownik działu marketingu, sprzedaży oraz planowania biznesowego
- menedżer przedsiębiorstw i instytucji biznesowych
- doradca w agencjach konsultingowych, analizy rynkowej i promocji.