Kształcenie w tej dziedzinie jest ukierunkowane na wykorzystanie promieniowania jonizującego i niejonizującego (ultradźwięki, mikrofale, RF, promieniowanie optyczne) w diagnostyce i terapii medycznej, jak również zastosowanie informatyki (imaging, systemy komputerowe) w medycynie. W trakcie studiów żak ma możliwość pogłębić swoją wiedzę z nauk medycznych, anatomii, fizjologii, statystyki medycznej, technik radiacyjnych czy dozymetrii. Solidne podstawy tej wiedzy dają zajęcia z mechaniki, fizyki statystycznej i jądrowej czy optyki. Zapraszamy do lektury! 

W trakcie studiów:

Studenci uczą się analitycznego sposobu podejścia do problemów z wielu dziedzin nauki i techniki oraz umiejętność skutecznego poszukiwania nowych rozwiązań.

Po studiach:
Absolwent jest przygotowany do pracy w:
- pracowniach diagnostyki obrazowej,
- zakładach diagnostyki i terapii radiacyjnej w szpitalach oraz specjalistycznych klinikach,
- pracowniach elektrofizjologii oraz holterowskich (monitorowania EKG),
- laboratoriach farmaceutycznych,
- firmach: producenci i dystrybutorzy wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego,
- centrach diagnostyki i terapii laserowej,
- placówkach dydaktycznych o charakterze medycznym,
- ośrodkach naukowych i badawczych w kraju oraz zagranicą.