Jeśli interesujesz się ekonomią, zarządzaniem i naukami obronnymi, chcesz zdobyć umiejętności praktyczne pozwalające na rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów na średnich szczeblach kierowania i zarządzania w strukturach systemu obronnego państwa, wybierz kierunek ekonomika obronności. Program studiów zakłada nauczenie języka angielskiego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy wraz z terminologią z zakresu ekonomiki obronności i zarządzania. Dowiedź się więcej na temat tego kierunku studiów?


W trakcie studiów:

Kuni-mini dostarczają wiedzy i kształtują umiejętności stosowania analizy ekonomicznej przedsiębiorstw, rachunkowości, statystyki ekonomicznej, ekonometrii i audytu wewnętrznego, rozwiązywania specjalistycznych problemów z zakresu zarządzania produkcją i usługami w obszarze obronności, finansowania systemu obronnego, infrastruktury obronnej, wsparcia przez państwo gospodarza, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa publicznego, zarządzania w sytuacjach kryzysowych, programowania i modelowania gospodarczo - obronnego.

Po studiach:
Absolwent studiów będzie specjalistą w zakresie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi w gospodarce narodowej, a w szczególności w przemyśle zbrojeniowym i innych ogniwach systemu obronnego zarówno militarnych jak i pozamilitarnych. Nabyta wiedza oraz umiejętności praktyczne umożliwią mu także prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej. Będzie także potrafił swobodnie poruszać się w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej.

Komentarze obsługiwane przez CComment

www.alex-car.com.ua/cart/mark/all/all/all/182

alex-car.com.ua

maxformer.com