Serdecznie zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Sens dojrzewania i młodości. W poszukiwaniu (nie)możliwych strategii kształcenia i wychowania w warunkach ponowoczesności” współorganizowaną przez Wydział Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Konferencja jest piątą z cyklu konferencji, których głównym organizatorem jest Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza wieloetapowy konkurs na zatrudnienie adiunkta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Edukacji i Kultury na podstawie umowy o pracę na czas określony – 2 lata, jeden etat Informacje o konkursie Dziedzina: nauki humanistyczne lub społeczne Dyscyplina: pedagogika Specjalność: pedagogika, pedagogika specjalna DATA

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza wieloetapowy konkurs na zatrudnienie adiunkta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Socjologii na podstawie umowy o pracę na czas określony – 2 lata, jeden etat Informacje o konkursie Dziedzina: nauki humanistyczne lub społeczne Dyscyplina: socjologia Specjalność: socjologia społeczeństw współczesnych DATA OGŁOSZENIA: 19.04.2018r.

Katedra Edukacji i Kultury, Koło Naukowe Pedagogów wraz z opiekunem Dr Iwoną Błaszczak oraz Samorząd Studentów WNS SGGW serdecznie zapraszają pracowników i studentów Naszej Uczelni oraz wszystkie osoby zainteresowane na spotkanie z cyklu „Szkoły Twórczego Myślenia” w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Kolejne z naszych spotkań poprowadzi ks. Łukasz

Szanowni Państwo, Wykład z przedmiotu Klasyczne teorie socjologiczne z prof. dr hab. A.  Landau-Czajka zostaje odwołany w dniach 17.05.2018r i 7.06.2018r. Wykład zostanie odpracowany w dniach 10 i 24 .05.2018r. ( w godzinach 8:00-10:00 sala 1 blok.4 i 10:00-12:00 sala 5 blok 4)

Zakład Filozofii, Wydział Nauk Społecznych SGGW w Warszawie Wykład pt.: „Rola etologii w badaniu relacji człowiek – zwierzę oraz jej filozoficzne źródła”,  wygłosi Dr hab. (prof. SGGW) Tadeusz Kaleta (Wydział Nauk o Zwierzętach, SGGW). 17 kwietnia 2018 r., o godz. 18.30, sala 1, budynek 4, kampus SGGW, ul. Nowoursynowska 166

Informacja do pobrania

Informacja do pobrania