• Dziekan i Rada Wydziału Ocea notechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej majązaszczyt...

     
  • W środę 21.03.2018 r. o godz. 15:15 w sali 410 Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa...

     
  • Komisja Konkursu RINA-KORAB ogłosiła wyniki I etapu. na posiedzeniu niejawnym w dniu 9 marca 2018...

     

 

 

 

 

 

Projekt ekologicznego promu wodnego na wody miasta Gdańska

Na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa powstał projekt ekologicznej  jednostki pływającej o napędzie elektrycznym, zasilanej energią elektryczną z lądu i uzupełnianej energią słoneczną, przeznaczonej na wody śródlądowe miast jako prom/mały tramwaj wodny, a dedykowaną do obsługi połączenia promowego w Gdańsku łączącego Długie Pobrzeże z wyspą Ołowianka dla odwiedzających Narodowe Muzeum Morskie.

Projekt,  pod nazwą: „Projekt ekologicznego promu wodnego na wody miasta Gdańska”, o wartości kosztów kwalifikowanych 440 000,- PLN był finansowany w okresie VI.2015-VIII.2016 ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku () w formie dotacji o wysokości 350 000,- PLN.

 

          

Aktualności
Kursy
Konkursy
Obrony
Sesja

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.