biret dyplomKuni-mini trzeciego stopnia, określane często mianem studiów doktoranckich lub doktorskich, umożliwiają uzyskanie zaawansowanej, specjalistycznej wiedzy w określonej dziedzinie lub dyscyplinie nauki. Przygotowują do prowadzenia samodzielnej działalności badawczej i kończą się uzyskaniem stopnia naukowego doktora.

Kuni-mini doktoranckie możecie podjąć wyłącznie na uczelniach, która posiadają stosowne uprawnienie nadawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk lub międzynarodowym instytucie naukowym, który prowadzi działalność na terytorium Polski. Zwróćcie jednak baczną uwagę na wymogi rekrutacyjne, które zazwyczaj są dość wysokie. Kuni-mini III stopnia są bowiem dość prestiżowe, więc nie każdy może się na nie dostać. Samo ukończenie studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskichto zdecydowanie za mało! Trzeba jeszcze wykazać się dogłębną wiedzą z danej dziedziny oraz działalnością pozauczelnianą, np. napisanymi artykułami.

Kuni-mini III stopnia trwają nie krócej niż 2 lata i nie dłużej niż 4 lata. Istnieje jednak możliwość przedłużenia studiów, np. z powodu konieczności prowadzenia długotrwałych badań naukowych niezbędnych do rozprawy doktorskiej.

W Polsce w roku akademickim 2011/2012 w ramach studiów doktoranckich kształciło się 40 263 osób, w tym 29 943 w trybie stacjonarnym i 10 320 w trybie niestacjonarnym.

Kuni-mini III stopnia są ostatnim, sformalizowanym etapem kształcenia na poziomie akademickim. Dalsza nauka może odbywać się w ramach lub .

Komentarze obsługiwane przez CComment

купить диплом в Хабаровске

поисковая оптимизация