Biotechnologia to dziedzina nauk technicznych. Podstawą pracy biotechnologa jest więc znajomość procesów technologicznych wykorzystywanych w przemyśle. Znajomość biologii niezbędna jest do projektowania rozwiązań, w ramach których wykorzystanie organizmów żywych lub ich części prowadzi do powstania lub modyfikowania produktów o ściśle zdefiniowanym zastosowaniu. Łatwo zorientować się, że biotechnologia to wiedza, która ma przed sobą bogatą przyszłość. Zapraszamy do dalszej lektury, jeżeli chcecie dowiedzieć się nieco więcej o studiach w tej dziedzinie.


Przygotowania do rekrutacji na Biotechnologię

Rekrutacja na studia odbywa się najczęściej w oparciu o wyniki, uzyskane przez kandydatów na egzaminie maturalnym. Aby dobrze przygotować się do studiów, należy uzyskać dobre wyniki z przedmiotów obowiązkowych oraz bardzo dobre z podstawowego lub najlepiej rozszerzonego poziomu biologii oraz jednego z przyrodniczych przedmiotów dodatkowych, najlepiej na poziomie rozszerzonym. Trzeba dość jasno powiedzieć, że studia wymagają dużych zdolności intelektualnych. Ilość wiedzy i umiejętności do przyswojenia jest znaczna, dlatego abiturient, który uzyskał przeciętne wyniki na egzaminie dojrzałości, powinien dobrze zastanowić się nad wyborem tego kierunku. W jego wypadku ryzyko skreślenia z listy studentów po pierwszej sesji egzaminacyjnej, jest bowiem dość znaczne.

Raczej z książką w bibliotece, niż z piwem w dyskotece

Biotechnologia to studia interdyscyplinarne. Jeżeli powrócić do wstępu tego tekstu, można zobaczyć od razu, że biotechnolog to człowiek, który ma ekspercką wiedzę w zakresie różnorakich procesów technologicznych, biologii, mikrobiologii, chemii, biochemii, fizyki, ochrony środowiska, a także matematyki, która jest podstawą wszystkich nauk technicznych. Poznanie, w krótkim czasie tak wielu dziedzin, nie jest łatwym zadaniem, dlatego studentów tego kierunku, można spotkać raczej z podręcznikiem w bibliotece, niż z piwem w dyskotece.

Perspektywy zawodowe absolwenta Biotechnologii

O szansach zawodowych biotechnologa można mówić z dużym optymizmem. W ostatnim czasie przemysł wygenerował bardzo dużo miejsc pracy dla biotechnologów, zwłaszcza w branży spożywczej. Trzeba też uwzględnić, że dziedzina ta rozwija się niezwykle dynamicznie, dostarczając nieustannie nowych i innowacyjnych rozwiązań. Absolwent Biotechnologii może być raczej spokojnym o swój przyszły etat.

Komentarze obsługiwane przez CComment

www.all-dipllom.com/kupit-diplom-yurista

читать дальше

Поможем вам подобрать и купить диплом по вашему желанию, недорого.