Jeśli wahasz się, jakie studia wybrać to zanim podejmiesz ostateczną decyzję warto zapoznać się z ofertą kierunku Bioinżynieria produkcji żywności. Kandydaci powinni odznaczać się wytrwałością i umiejętnością długotrwałej koncentracji na konkretnym zadaniu. Wszystkie te cechy przydają się podczas badań laboratoryjnych. By dostać się na studia należy jak najlepiej zdać maturę. W konkursie świadectw pod uwagę bierze się oceny z trzech przedmiotów. Nauka trwa trzy i pół roku i kończy zdobyciem tytułu inżyniera. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do lektury!


W trakcie studiów:
Kuni-mini te przeznaczone są dla osób z dobrze opanowanymi przedmiotami ścisłymi oraz z dużą wiedzą z zakresu przedmiotów przyrodniczych. Dominującymi przedmiotami są: matematyka, biologia, chemia oraz ich pochodne. Studenci zgłębiają również zagadnienia dotyczące ekonomii, prawa czy zarządzania. Kuni-mini mają więc charakter interdyscyplinarny, gdyż zapewniają wielokierunkowy rozwój. Dzięki studiowaniu Bioinżynierii produkcji żywności studenci wiedzą jak produkować żywność z surowców pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego, jak ją przechowywać i w jaki sposób nią gospodarować. Poza tym studentom przekazuje się bardzo gruntowną wiedzę o hodowli zwierząt i zarządzaniu przedsiębiorstwami produkującymi żywność. Dużo miejsca w trakcie studiów poświęca się na prawne aspekty produkcji żywności, głównie kontrolę jakości i bezpieczeństwo zdrowotne. Studenci Bioinżynierii produkcji żywności opanowują nie tylko specjalistyczną wiedzę, ale także nabywają wiele bardzo przydatnych umiejętności zarówno zawodowych jak i społecznych. Jedną z najważniejszych jest płynne posługiwanie się językiem angielskim ułatwiające kontakty z zagranicznymi rynkami zbytu. 

Po studiach:
Absolwenci mogą kontynuować naukę na przykład na zootechnice, technologii żywności lub innych studiach tematycznie powiązanych z bioinżynierią produkcji żywności. Na absolwentów tego kierunku czeka bardzo atrakcyjna praca. Przede wszystkim bioinżynierzy zatrudniani są w przemyśle rolno-spożywczym oraz w ośrodkach badawczo - rozwojowych i w administracji rządowej oraz samorządowej. Absolwenci Bioinżynierii produkcji żywności biorą czynny udział przy produkcji lub przetwarzaniu żywności w zakładach produkcyjno-przetwórczych, wprowadzaniu żywności na rynek, sprawdzaniu jej jakości w laboratoriach badawczych i analitycznych, nadawaniu certyfikatów przydatności do spożycia. Duża grupa osób po tych studiach sprawdza się znakomicie w roli szkoleniowców i doradców. A niektórzy także nauczycieli (po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej). 

Komentarze obsługiwane przez CComment

Поможем вам подобрать и купить диплом колледжа недорого с доставкой.
В интеренете нашел авторитетный сайт , он рассказывает про шины для погрузчиков maxformer.com
У нашей компании интересный web-сайт про направление тележки гидравлические www.maxformer.com