Anglista to człowiek szerokich horyzontów. Już dawno temu Wittgenstein pisał: "Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt". Według słynnego filozofa, granice świata są wyznaczone granicami umiejętności i zdolności językowych. Takie radykalne stwierdzenie podnosi na wyżyny wartość studiów językowych. Z pewnością, dzisiejszą lingua franca jest język angielski. Język Shakespeare'a używany jest powszechnie w komunikacji biznesowej, politycznej, naukowej na całym świcie. Dlatego anglistyka to jeden z najczęściej wybieranych kierunków filologicznych.


Dylematy kandydata na Filologię angielską

Kuni-mini językowe są świetną drogą do tego, by opanować język angielski. Licealiści, którzy zamierzają kształcić się w tym obszarze, powinni mieć za sobą pierwsze etapy nauki języka angielskiego. W większości kierunków filologicznych rekrutacja opiera się na ocenie umiejętności kandydatów oraz ich przeliczeniu ocen, ze świadectwa maturalnego na punkty rankingowe. Trzeba też wspomnieć, że można także wybrać studia, w ramach których nie jest wymagana początkowa znajomość języka, a wszystkie umiejętności kształtowane są w trakcie nauki.

Zanurzenie się w języku angielskim

Kuni-mini filologiczne to nie tylko nauka. Większość studentów zauważa, że już po krótkim czasie, studiowany język przenika wszystkie sfery życia adeptów filologii. Chodzi nie tylko o oglądanie filmów bez tłumaczenia, ale także o czytanie wiadomości, literatury i zapoznawanie się z kulturą anglojęzycznego świata. Takie zanurzenie się w języku jest, bez wątpienia najlepszą formą nauki i znakomicie wspomaga proces dydaktyczny, realizowany na uczelni.

Filolog, zwycięzca na rynku pracy

Czytelnicy, którzy mają praktyczne nastawienie do życia z pewnością zastanawiają się, czy doskonała znajomość języka angielskiego może być opłacalna. Oczywiście, że tak! Warto prześledzić ogłoszenia rekrutacyjne. Bardzo często od przyszłych pracowników, różnych sektorów gospodarczych nie wymaga się niczego, oprócz znajomości języka angielskiego, która została formalnie potwierdzona. Trudno o lepsze potwierdzenie niż dyplom filologa, uzyskany na dobrej uczelni.

Bardzo często pracodawcy zatrudniają ludzi, wykształconych ogólnie, by w trakcie pierwszych miesięcy pracy zaadaptować ich do nowych obowiązków. Zyskują przez to lojalnych i oddanych pracowników. Bardzo wiele opinii potwierdza przekonanie, że szybciej można się nauczyć konkretnych umiejętności zawodowych niż kompetencji, wynikających z zaawansowanego wykształcenia językowego.

Tags: angielski